Kom weidevogels kijken!

Zeist/De Bilt, 16 april 2012 - De landelijke Weidevogelkijkweek is dit jaar van zaterdag 21 april tot en met zondag 29 april, de beste tijd om van weidevogels te genieten. In het hele land worden activiteiten georganiseerd, variërend van fiets-, vaar- en wandeltochten tot open dagen op weidevogelboerderijen. Op de website www.weidevogelskijken.nl zijn alle locaties en activiteiten rondom weidevogels te vinden.

Vogels in de lucht

Nederland weidevogelland

Weidevogels en Nederland zijn nauw met elkaar verbonden. Zo broedt het overgrote deel van de Europese gruttopopulatie in ons land. Aan het begin van de lente komen de weidevogels terug van hun overwinteringsperiode in het zuiden van Europa en Afrika, om hier te broeden en hun kuikens groot te brengen. Eind april kunt u het beste genieten van weidevogels. Grutto, kievit, scholekster en tureluur laten zich dan niet alleen zien, maar ook uitgebreid horen! Lokale weidevogelbeschermingsgroepen, agrarische natuurverenigingen en natuurbeschermingsorganisaties organiseren activiteiten waarbij u - soms onder leiding van ervaren vogelaars, soms zelfstandig - volop kunt genieten van weidevogels.

Op www.weidevogelskijken.nl zijn de locaties aangegeven waar u zonder te verstoren van weidevogels kunt genieten. Hier kunt u ook alvast gratis de handige weidevogelzoekkaart aanvragen.

Organisatie

De Weidevogelkijkweek wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland en Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Veelzijdig Boerenland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de12Landschappen en met de onmisbare hulp van vele lokale vrijwilligersgroepen, weidevogelboeren en agrarische natuurverenigingen.