Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK)

In Nederland zijn jaarlijks minimaal 120.000 kinderen slachtoffer van mishandeling of seksueel misbruik. Het LECK is een unieke samenwerking tussen de expertgroepen Kindermishandeling van drie kinderziekenhuizen en het Nederlands Forensisch Instituut. Door de komst van dit centrum kunnen professionals (o.a. huisarts, kinderarts, GGZ arts) uit heel Nederland een beroep doen op experts bij het stellen van een juiste diagnose: ´zijn verwondingen wel of niet het resultaat van mishandeling?´ Op het moment dat er sprake is van mishandeling kan er nu snel een passend behandelplan worden opgesteld, wat heel belangrijk is voor deze kinderen.