Leerkrachten in Ethiopië opgeleid voor de klas

Lerarenopleiders en leerkrachten in Ethiopië worden getraind hoe ze de kwaliteit van hun lessen kunnen verbeteren. In dit project leren zij hoe ze op een interactieve manier kinderen actief bij de les kunnen betrekken, zodat de leerresultaten omhoog gaan. Veel kinderen leren onvoldoende te lezen, schrijven, rekenen en zelfstandig te werken op school.  

Edukans wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

In Ethiopië doen 75 scholen mee aan het project. Van elke school worden 4 leerkrachten getraind.
Na 2 jaar zijn de leerresultaten aanzienlijk gestegen en is het gemiddelde cijfer van de kinderen omhoog gegaan. De docenten krijgen in het derde jaar nog een laatste intensieve training en kunnen dan zelf hun collega-docenten trainen. De olievlek verspreidt zich!