Meer zelfvertrouwen voor kansarme kinderen in Ethiopië

Aflatoun en de Postcode Loterij

Kinderen met een handicap zoals doofheid, behoren in Ethiopië tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Om dove kinderen in Ethiopië extra kansen te bieden op een betere toekomst, is het Aflatoun-programma geschikt gemaakt voor deze speciale doelgroep. Om ervaring op te doen met de speelse en interactieve lesmethode van Aflatoun, is in het schooljaar 2012/2013 naast het gewone lesprogramma gestart met het geven van deze lessen op de reguliere Jacarandaschool in Addis Abeba. Sinds dat schooljaar wordt het Aflatoun-lesprogramma aan steeds meer dove kinderen aangeboden en zijn pilots gestart in revalidatiecentra. 

Dit project is een samenwerking tussen Aflatoun, Stichting Proñinos en de Ethiopische partnerorganisatie Dires for Development. Vijftien docenten, waarvan negen zelf doof zijn, zijn inmiddels opgeleid tot Aflatoun-trainers. In het schooljaar 2013/2014 volgden 900 kinderen, waarvan 600 dove kinderen, het aanvullende Aflatoun-onderwijsprogramma. In dat zelfde jaar gingen twee pilots van start met kinderen met andere beperkingen. In het schooljaar 2014/2015  wordt het aanvullende lesprogramma gegeven op 19 scholen, waarvan zes dovenscholen, tien centra voor fysiek gehandicapte kinderen, een school voor lichamelijk gehandicapte kinderen en twee privéscholen. Met het programma worden op dit moment meer dan 1300 kinderen bereikt.