Nicolette bezoekt project PolderPracht

Kanjers van Goud 2015

De ruim duizend hectare grote Terschellinger polder is door haar ligging in de Waddenzee en haar open landschap één van de meest vogelrijke polders van Nederland. Maar in de afgelopen twintig jaar is meer dan de helft van de weidevogels verdwenen. Dat komt doordat er steeds vroeger en vaker gemaaid wordt en de graslanden steeds droger zijn geworden. Daarom is de Vogelbescherming, dankzij de Postcode Loterij, gestart met het project PolderPracht.
De boeren van Terschelling zetten zich in om de leefomstandigheden van de weidevogels te verbeteren. Postcode Loterij-ambassadeur Nicolette van Dam gaat kijken op Terschelling hoe de boeren, met name melkveehouder en ‘Kanjer van Goud’ Egbert Zorgdrager, dat precies doen.

Samen actief voor vogels en hun leefgebieden

De Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming van vogels en natuur; van achtertuin tot Afrika. Overal waar vogels zijn is de Vogelbescherming actief. De Vogelbescherming wordt sinds 1996 door de Nationale Postcode Loterij gesteund. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen zij vogels en hun leefgebieden blijven beschermen.


Meer informatie over PolderPracht is te vinden op: www.polderprachtterschelling.nl

Kanjers van Goud, zondag 1 november tussen 23.30 uur en 00.00 uur bij RTL 4.