Oogverblindend natuurpark in Zuid-Limburg en omstreken beschermd dankzij deelnemers Postcode Loterij

Begin vorig jaar maakte de Postcode Loterij bekend dat natuurorganisatie ARK een extra bijdrage zou krijgen om natuurgebied Geuldal beter te kunnen beschermen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan er nu hard gewerkt worden om dit prachtige gebied in Zuid-Limburg en de Belgische grensstreek te behouden.

Natuurorganisatie ARK ontving begin 2014 een extra bijdrage van de Postcode Loterij om natuurgebied de Geuldal beter te kunnen beschermen

De oevers van het riviertje de Geul in Duitsland, België en Nederland vormen samen het Geuldal. Het Nederlandse deel is goed beschermd, maar het Belgische stuk dreigde te veranderen in een modern, strak landbouwgebied. Daarin is geen plek meer voor moerasjes, bosjes, ruige graslanden, hagen en struikgewas. Voor veel diersoorten zoals vlinders, vogels, de Europese wilde kat en de lynx is het landschap dan niet meer leefbaar, met als gevolg dat zij zullen verdwijnen.

Met de bijdrage van de Postcode Loterij kan ARK samen met een Waalse natuurorganisatie een groot deel van het Belgische stuk van het Geuldal aankopen en herstellen. De eerste stappen zijn al gezet en met succes. De wilde kat, die al sinds de vroege Middeleeuwen is uitgestorven, is teruggekeerd naar het natuurgebied. De Postcode Loterij draagt bij aan de uitbreiding en verdere ontwikkeling van dit bijzondere leefgebied. Zo blijft het Geuldal aantrekkelijk wordt voor mens, plant en dier.

Bekijk hier hoe onze ambassadeur Gaston het schilderachtige Geuldal bezoekt:

Vorig jaar kon de Postcode Loterij dankzij de deelnemers ruim 300 miljoen euro schenken aan goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Op 26 januari a.s. maakt de loterij tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam bekend hoeveel er dit jaar aan goede doelen geschonken wordt en welke goede doelen en projecten een bijdrage krijgen. Bij dit evenement zijn vertegenwoordigers van alle goede doelen aanwezig.

Steun onze goede doelen en speel mee ›