PolderPracht Terschelling

Vogels, kaas en weiden

De polder van Terschelling is een uniek weidevogelgebied wat we goed willen beschermen. Nu nog is de polder broedgebied voor grote aantallen weidevogels. De nabijheid van de Waddenzee, het open karakter van de polder en de afwezigheid van vossen maken het gebied aantrekkelijk voor weidevogels. De natuur in de polder dreigt door intensieve landbouw minder vogelrijk te worden. Dankzij de bijdrage van de deelnemers van de Postcode Loterij en de inzet van Vogelbescherming Nederland kan de Terschellinger polder vogelrijk blijven.

Fotocredits: JanKees Schwiebe
Fotocredits: JanKees Schwiebe

Stap 1: bloemrijk grasland

Om het de weidevogels meer naar de zin te maken en zo hun toekomst veilig te stellen, zorgt  Vogelbescherming voor meer bloemrijk grasland. In hoog gras vol bloemen en kruiden vinden de kuikens volop insecten. Om de kuikens de kans te geven ongestoord groot te groeien wordt in grote delen van de polder het gras later in het voorjaar gemaaid.

Stap 2: luilekkerland voor weidevogels

De polder wordt op verschillende plaatsen natter gemaakt. Zo kunnen de weidevogels met hun lange snavels beter bij hun voedsel komen. Op sommige plaatsen worden kleine stukjes weiland in het voorjaar onder water gezet. Die zogenaamde plasdrassen zijn een luilekkerland voor weidevogels die in het voorjaar uit de Afrikaanse overwinteringsgebieden aankomen; hier kunnen ze aansterken na hun lange reis. Ook doortrekkende vogels weten de plassen te vinden.

Fotocredits: JanKees Schwiebe
Fotocredits: JanKees Schwiebe

Stap 3: natuurvriendelijke kazen

Melkveehouders die vogelvriendelijk boeren krijgen een hogere melkprijs. Met deze melk uit de weides van Terschelling maakt kaasmaker Jan-Willem natuurvriendelijke kazen. En er is goed nieuws, want dankzij het project PolderPracht is zijn kaasfabriek verbouwd. Nu kan Jan-Willem vier miljoen liter melk verwerken per jaar. Dat is ruim vier keer zoveel als daarvoor. Vanaf nu is er dus meer ruimte voor vogelvriendelijke weilanden op Terschelling. En natuurlijk nóg meer heerlijke kaas, rechtstreeks uit een rijke weide vol vogels, bloemen en bijtjes. Meer informatie over PolderPracht Terschelling is te vinden op www.polderprachtterschelling.nl

Bedankt deelnemers van de Postcode Loterij!

Bekijk hier een video van de verbouwing van de kaasfabriek van Jan-Willem:

Dankzij deelnemers van de Postcode Loterij

In 2014 ontving Vogelbescherming Nederland dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij een extra bijdrage van 2,3 miljoen euro voor PolderPracht. Vogelbescherming Nederland zet zich in voor de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden. Vogelsoorten blijven daardoor op eigen kracht, in vrijheid en in levensvatbare populaties voorkomen, zowel op nationale als internationale schaal.