Project - Das en Patrijs

In elke provincie voeren de Natuur- en Milieufederaties projecten uit. In Brabant heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) bijvoorbeeld gezorgd voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor de das en patrijs na de uitbreiding van Golfbaan de Dommel. Door interventie van de BMF moest de golfbaan compenseren voor de natuur die verloren was gegaan door de uitbreiding. De BMF en de lokale natuurgroepen zorgen nu samen met de golfbaan, Brabants Landschap, Stichting Das en Boom, gemeente Den Bosch, particulieren en Streekfonds het GroeneWoud voor betere leefomstandigheden van deze dieren. Dit gebeurt door het inrichten van landbouwgronden met houtwallen, hagen en bomen en geschikte voedselgebieden zodat deze dieren zich daar thuis voelen. En niet alleen de das en patrijs, ook andere planten en dieren die in het ecosysteem passen profiteren hiervan!