Reactie op opheffing verbod handel in hoorns neushoorn in Zuid-Afrika

Amsterdam, 27 november 2015 - Postcode Loterij-beneficiënten Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds zijn zeer bezorgd over de uitspraak van het Hooggerechtshof in Zuid-Afrika om de binnenlandse handel in hoorns van neushoorns weer toe te staan. De internationale handel blijft verboden op grond van het Verdrag inzake de Internationale Handel in Bedreigde Soorten. Echter, het opheffen van het verbod op binnenlandse handel geeft een verkeerd signaal. Stroperij en illegale activiteiten zouden dan juist aangemoedigd kunnen worden.

De uitspraak dwingt de Zuid-Afrikaanse regering nu om duidelijker stelling te nemen tegen stroperij. De Minister van Milieuzaken heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Hangende dit hoger beroep blijft het handelsverbod van kracht.

De Nationale Postcode Loterij steunt Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds in de strijd tegen stroperij. In 2014 kende de loterij 14,4 miljoen euro toe aan de beide organisaties voor een groots project om de neushoorn te beschermen.