Red de bijen: teken de petitie van Greenpeace

Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij.

De Europese Commissie verbiedt nu drie bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, maar absoluut niet genoeg om de massale bijensterfte te stoppen. Greenpeace wil een verbod op álle schadelijke landbouwgiffen.

Bloeiende bloemen en planten zijn van levensbelang voor bijen. Daarom moeten we maatregelen nemen om nog intacte ecosystemen te beschermen. Daarnaast moeten we het aantal planten- en bloemensoorten op landbouwgrond vergroten door bijvoorbeeld stroken wilde bloemen rondom akkers aan te leggen.

Om te overleven, hebben wilde bijen en andere bestuivers ruimte nodig om nesten te bouwen, en natuurlijk voldoende voedsel. Landbouw zonder bestrijdingsmiddelen en meer afwisseling en variatie in gewassen moet de norm worden.

U kunt iets doen! Ga naar reddebijen.nl en onderteken de petitie. Op deze informatieve site is bovendien veel te zien en te lezen over de bijen.