Samen sterk voor vrijheid van culturele expressie

Gebaseerd op het uitgangspunt dat cultuur een basisbehoefte is steunt het Prins Claus Fonds culturele pioniers in gebieden waar de middelen en mogelijkheden voor artistieke expressie en creativiteit beperkt zijn en waar cultureel erfgoed wordt bedreigd. Sinds 2001 wordt het Prins Claus Fonds door de Postcode Loterij gesteund.

In 2013 ontving het Prins Claus Fonds een extra bijdrage voor het Cultural Defiance Fund. Dit fonds steunt, mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij, kunstenaars, schrijvers, bloggers, theatermakers en anderen die in situaties van conflict en onderdrukking via kunst en cultuur positieve veranderingen proberen te bewerkstelligen. Zij vormen een moedige en geweldloze stem in een vaak uitzichtloze situatie.

Het Cultural Defiance Fund steunt onder andere training voor jonge fotografen in Syrië, multimediale workshops voor kinderen in Palestijnse vluchtelingenkampen en theatervoorstellingen om slachtoffers van moderne slavernij in Mauritanië bewust te maken van hun rechten.

Het dagelijks leven van vrouwen in Afghanistan

In Afghanistan zijn overal foto's van mooie, gelukkige en zwaar opgemaakte vrouwen te zien op billboards, in etalages en op andere openbare plaatsen. Maar op geen van deze foto’s staat ooit een Afghaanse vrouw. Het is een taboe om buitenstaanders een blik te gunnen op het leven van een gezin, laat staan op dat van een Afghaanse vrouw. Voor het project ‘Fragmenten van een verborgen leven’ werden Afghaanse vrouwelijke opkomende fotografen getraind door een professionele fotograaf. Vervolgens reisden zij naar de steden en dorpen in Afghanistan waar ze het dagelijks leven van vrouwen in hun land vastlegden. Ze fotografeerden ze in hun huizen, op hun werkplek en in hun momenten van geluk. Met het belichten van deze aspecten van hun dagelijks leven wordt geprobeerd het taboe te doorbreken en de Afghaanse vrouw een stem te geven door haar in beeld te brengen zoals zij echt is. 

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan het Prins Claus Fonds zich ervoor inzetten dat ieder mens zich creatief of artistiek kan uiten en cultureel erfgoed wordt behouden. Sinds de start van de samenwerking in 2001 heeft het Prins Claus Fonds al 9,9 miljoen van de loterij ontvangen voor het stimuleren van culturele initiatieven in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en de Caraïben.