Steun voor kinderen en jongeren in Nederland dankzij onze deelnemers

Begin vorig jaar in februari maakte de Postcode Loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers een extra bijdrage kan geven aan Humanitas, voor twee projecten de situaties van kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. In een jaar tijd heeft Humanitas al veel kunnen doen. Deelnemers, bedankt!

Humanitas - Postcode Loterij

Gezinnen bij elkaar houden

Het aantal kinderen in de Jeugdzorg is al jaren hoog. Ook staan veel kinderen onder toezicht. Humanitas wil door het inzetten van vrijwilligers voorkomen dat kinderen direct uit huis geplaatst worden. Het project Wel Thuis heeft als doel om zogeheten ‘risico’ gezinnen te helpen met praktische en persoonlijke steun. Zijn er signalen van kindermishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld binnen het gezin? Dan komt een Wel Thuis-vrijwilliger van Humanitas bij het gezin langs om te bemiddelen en te kijken hoe het gezin weer op eigen kracht verder kan, zonder dat kinderen uit huis geplaatst hoeven te worden of onder toezicht komen te staan.

Inmiddels is gestart met het werven van vrijwilligers en het opstellen van een handleiding. Ook worden er afspraken gemaakt met lokale jeugdzorginstanties om zo goed mogelijk samen te werken. Begin van dit jaar wordt de eerste groep vrijwilligers en professionals al getraind. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij hoeven minder gezinnen uit elkaar gehaald te worden en kan de thuissituatie van veel kinderen verbeterd worden. 

Een eigen leven opbouwen

Het project Jeugdsupport van Humanitas richt zich op jongeren die in zware instellingen wonen zoals een jeugdzorg-plus, justitiële jeugdinrichting, of een zorginstelling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Zij staan al heel lang onder toezicht van Jeugdzorg en moeten nu weer hun plek in de samenleving zien te vinden. Humanitas-vrijwilligers helpen deze jongeren via Jeugdsupport om weer een eigen leven en sociaal netwerk op te bouwen. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan Humanitas dit belangrijke werk doen. Het project is inmiddels opgezet en Humanitas is vrijwilligers aan het werven.

Vorig jaar kon de Postcode Loterij dankzij de deelnemers ruim 300 miljoen euro schenken aan goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Op 26 januari a.s. maakt de loterij tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam bekend hoeveel er dit jaar aan goede doelen geschonken wordt en welke goede doelen en projecten een bijdrage krijgen. Bij dit evenement zijn vertegenwoordigers van alle goede doelen aanwezig.

Steun onze goede doelen en speel mee ›