Stichting Kinderpostzegels in actie voor de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'Voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten.

Dankzij deelnemers van de Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij steunt Stichting Kinderpostzegels sinds 2013. Mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kan Stichting Kinderpostzegels zich inzetten voor bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen. In Nederland financiert Kinderpostzegels programma’s voor kinderen zonder verblijfsvergunning en werkt zij aan het voorkomen van kindermishandeling. In het buitenland maakt de organisatie projecten mogelijk voor verbetering van meisjesrechten, de bescherming van kinderen tegen geweld en het uitbannen van kinderarbeid.Met de steun van Kinderpostzegels krijgen kinderen meer kans en op een betere toekomst.