Stop militair gebruik van scholen

In Nederland kunnen kinderen veilig naar school. Maar in conflictzones over de hele wereld is dit helaas niet het geval. Veel scholen zijn namelijk doelwit van militaire aanvallen, of militairen nemen er tijdens conflicten zelfs hun intrek. Zo hebben sinds 2005 heel veel kinderen in tenminste 26 landen hun toegang tot onderwijs verloren.

Human Rights Watch werkt aan een oplossing voor de vele kinderen die door conflicten geen toegang hebben tot onderwijs. Met het project ‘Stop militair gebruik van scholen’ wil Human Rights Watch werken aan een beschermde status voor scholen in conflictgebieden, zodat ze veilig en toegankelijk blijven voor schoolgaande kinderen.

In mei 2015 is een nieuw “verdrag voor veilige scholen” uitgegeven. Als landen zich daarbij aansluiten verklaren zij dat ze concrete maatregelen nemen om studenten, leraren en scholen beter te beschermen in tijden van gewapende conflicten. En in het bijzonder zeggen zij toe scholen niet voor militaire doeleinden te gebruiken. Tot op heden hebben 48 landen uit de hele wereld dit nieuwe verdrag onderschreven.


Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij

Human Rights Watch is een internationale organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Sinds 2009 ontvangt Human Rights Watch jaarlijks een bijdrage van de Postcode Loterij. In 2015 ontving zij daarnaast een extra bijdrage van ruim 1 miljoen euro voor het project ‘Stop militair gebruik van scholen’.