Strijden voor een Eerlijk Kinderpardon!

postcodeloterij. defence for children.

Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kwam er na een langdurige lobby van Defence for Children een Kinderpardon. Dat geldt voor kinderen die hier in Nederland geworteld zijn: ze spreken Nederlands, gaan naar school en ze hebben vrienden. Nederland is hun thuis. Het land waar hun ouders vandaan komen, kennen zij niet of nauwelijks. Toch krijgen niet al deze kinderen een Kinderpardon. Defence for Children vindt dat de strenge voorwaarden van het Kinderpardon, zoals bijvoorbeeld het wonen bij familie in plaats van in een asielzoekerscentrum, zorgen voor een oneerlijke uitsluiting van kinderen die in Nederland thuis zijn. Defence for Children strijdt voor een Eerlijk Kinderpardon, want de uitsluiting van deze groepen kinderen is in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

In 2012 werd na ruim zeven jaar lobby het Kinderpardon opgenomen in het regeerakkoord. Ongeveer 700 kinderen kregen hierdoor een verblijfsvergunning. Echter de regeling is zo streng geformuleerd dat er onterecht kinderen die hier al langer dan vijf jaar zijn buiten vallen. Via de campagne tekenden 80% van alle burgemeesters en meer dan 37.000 personen voor een Eerlijk Kinderpardon. Nu is hét moment aangebroken voor de Tweede Kamer om de staatssecretaris op te dragen om de rechtsongelijkheid tussen gewortelde kinderen op te heffen.