Teken het tbc-manifest van Artsen zonder Grenzen

"Ik dacht nooit dat deze dag zou komen." Phumeza (23) is een van de weinige gelukkigen die voor resistente tuberculose is behandeld én genezen. Daarvoor heeft zij wel 20.000 pillen moeten slikken en is zij helaas nu doof. De huidige behandeling duurt 2 jaar en heeft vreselijke bijwerkingen: naast doofheid kun je ook nierfalen of een psychose krijgen.

Artsen Zonder Grenzen tbc campagne
De behandeling moet beter, sneller en méér mensen moeten behandeld worden, vindt zij, en dat vinden wij ook. Daarom voert Artsen zonder Grenzen campagne voor een betere behandeling van resistente tbc en vragen we uw hulp. Teken het manifest op facebook.com/noodhulp of kijk op artsenzondergrenzen.nl/tbcmanifest. Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.