The Borneo Initiative bereikt mijlpaal

In 2010 ontving The Borneo Initiative een eenmalige schenking van 2,3 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Mede dankzij deze bijdrage heeft zij onlangs de mijlpaal van eén miljoen hectare extra duurzaam beheerd bos in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea behaald.

Het totale bosareaal in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea dat dankzij The Borneo Initiative wordt beheerd volgens de richtlijnen van de Forest Stewardship Council (FSC), is opgelopen tot iets meer dan 1 miljoen ha. Op 11 juni werd het tiende FSC-certificaat toegekend aan houtkapbedrijf PT Indexim Utama in Centraal-Kalimantan. Daarmee is 52.480 ha toegevoegd aan het bosareaal met FSC-certificaat, en komt het totaal gerealiseerde areaal op 1.105.440 ha. Het doel van The Borneo Initiative is een uitbreiding van het FSC-areaal in Indonesië en omringende landen met 4 miljoen ha in 2014 en in totaal 8 miljoen ha in 2016. 

FSC is een internationaal geaccepteerd keurmerksysteem dat legale en duurzame exploitatie van bossen waarborgt, met oog voor ecologische waarden en de belangen van arbeiders en de locale bewoners van het gebied.

The Borneo Initiative is een vanuit Nederland gestart initiatief om het aanbod van en de vraag naar legaal en duurzaam geproduceerd tropisch hout te vergroten. The Borneo Initiative biedt houtkapbedrijven in Indonesië en omringende landen financiële ondersteuning bij het proces van certificering van hun bosbeheer en zorgt voor handelscontacten met afnemers in Nederland, elders in Europa en de Verenigde Staten.

De eerste overeenkomsten met houtkapbedrijven werden aangegaan in 2010. Inmiddels heeft The Borneo Initiative overeenkomsten gesloten met 36 houtkapbedrijven, met een gezamenlijk bosareaal van 3,6 miljoen ha. Hiervan hebben er inmiddels 10 een FSC-certificaat behaald. Dankzij The Borneo Initiative is het areaal FSC-gecertificeerd bos in Indonesië nu verdubbeld.

In Indonesië is circa 23 miljoen ha tropisch regenwoud uitgegeven in de vorm van kapconcessies. Door eisen te stellen aan de herkomst van het hout en de wijze van bosbeheer, kunnen marktpartijen invloed uitoefenen op het behoud en goed beheer van deze bossen.