Training en Advies-centrum Burundi geopend

Begin 2012 kreeg het Liliane Fonds een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, voor het oprichten van een training en advies-centrum in het Afrikaanse land Burundi. In november is dit centrum officieel van start gegaan. De eerste lessen aan 25 studenten zijn in oktober al begonnen. De studenten gaan een traject van zes maanden in, waarbij zij allerlei vaardigheden krijgen aangeleerd om in de praktijk aan de slag te gaan.

Feestelijke openingsceremonie
Vertegenwoordigers van revalidatiecentra, het Liliane Fonds en de Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHB) waren bij de opening aanwezig. UPHB is de strategische partnerorganisatie van het Liliane Fonds die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project. Een afgevaardigde van het ministerie van solidariteit, mensenrechten en gender verrichte de openingsceremonie. Uiteraard mochten de jongeren die net aan hun opleiding zijn begonnen niet ontbreken. Zij deden sketches, waarin zij naspeelden hoe de directeur van de opleiding hen had geïnteresseerd voor de opleiding.

Bezoek van de Nederlandse ambassadeur
Vlak voor de officiële opening bracht de Nederlandse ambassadeur, dhr. Jolke Oppewal, al een bezoek aan het gloednieuwe opleidingscentrum. Bij die gelegenheid bezocht de ambassadeur ook Sophie, een sterke jonge vrouw met een handicap, in haar naaiatelier. Sophie is een van de eerste deelnemers aan de trainingen in het centrum. Zij heeft al eerder hulp gehad van het Liliane Fonds.

Centrum voorziet in behoefte
Tijdens hun opleiding leren de jongeren met een handicap onder andere hoe ze moeten boekhouden en een business plan opzetten. Verder worden ze gecoacht om meer zelfvertrouwen te krijgen, en wordt hun ondernemerschap gestimuleerd. Ook nadat ze het leertraject hebben afgerond, zullen de dan jong-werkenden nog begeleiding krijgen. Het nieuwe centrum voorziet in een belangrijke behoefte: vaak lukt het jongeren met een handicap niet om na hun vakopleiding een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Er staan nu al jongeren op de wachtlijst voor de nieuwe cyclus in april 2014.