Unieke vismigratierivier voor het eerst in beeld

Aan de Afsluitdijk moet over enkele jaren een unieke vispassage gerealiseerd zijn. De kilometerslange Vismigratierivier vormt straks een natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Het is een systeem dat nog nergens ter wereld bestaat. Vele regionale partijen werken samen om dit ambitieuze plan te realiseren.
Het nut van de Vismigratierivier
Verbindingen tussen zee en binnenwater zijn nodig omdat veel vissen brak- of zoetwater nodig hebben om zich voort te planten. Door aanleg van de Vismigratierivier kunnen vissoorten rond de Afsluitdijk zich herstellen. Ook soorten die met de aanleg van de Afsluitdijk verdwenen zijn, krijgen daarmee weer een kans. Gedeputeerde Kramer van Provincie Fryslân is enthousiast over het plan: "Het is goed voor een veerkrachtig ecosysteem. Daar profiteren de vissen en de vogels van. En daarmee ook de IJsselmeer- en Waddenzeevisserij en dat is goed voor de werkgelegenheid."

Hoe werkt de Vismigratierivier?
In de 3D animatie wordt de werking van de Vismigratierivier uitgelegd. Als het eb is op de Waddenzee stroomt er zoetwater vanuit het IJsselmeer via de Vismigratierivier naar de Waddenzee. Vissen ‘ruiken’ en voelen deze zoetwaterstroom en zwemmen de rivier op. Als het vloed is op de Waddenzee komt de rivier langzaam tot stilstand en stroomt daarna de andere kant op. Vissen kunnen enkele uren of dagen in de rivier verblijven. De film over de vismigratierivier die u hier kunt bekijken, is gemaakt met steun van de Nationale Postcode Loterij.