We komen ook op plekken zonder postcode.

Samen met overheden en bewoners werkt Carbon War Room aan een duurzame energievoorziening voor eilanden. Bijvoorbeeld op Aruba. Want zoals veel eilanden draait Aruba nu nog voornamelijk op geïmporteerde, dure olie. Terwijl zonlicht en windkracht er voor het ‘oprapen’ liggen. Duurzame, lokaal opgewekte energie zorgt voor goedkopere elektriciteit, minder CO2-uitstoot, nieuwe investeringen en meer banen. Een duurzame economie is voor Aruba een win-win economie!

Carbon War Room brengt invloedrijke mensen, bedrijven en instanties bij elkaar om op grote schaal de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Carbon War Room – opgericht door onder anderen Richard Branson – signaleert, versnelt en genereert duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld voor de scheepvaart en in de bouw. Op verzoek van de regering, en in samenwerking met de bevolking, ontwikkelt Carbon War Room nu ook een stappenplan en een tijdspad voor Aruba.

Blauwdruk

Zoals veel eiland-economieën is Aruba nu nog grotendeels afhankelijk van geïmporteerde olie. Dat kost de regering en burgers veel geld en staat duurzame ontwikkeling in de weg. Aruba moet vóór 2020 volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Carbon War Room helpt de regering o.a. met het ontwikkelen van een visie, het maken van de juiste keuzes voor energie en transport, het berekenen van de kosten en het aantrekken van investeringen. Aan de hand van de ervaringen op Aruba ontwikkelt de Carbon War Room een blauwdruk voor duurzaamheid, waar andere eilanden straks ook van kunnen profiteren. 

Samen het verschil maken

Carbon War Room ontving sinds 2008 een bijdrage van € 7,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Carbon War Room en 91 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim 6,5 miljard euro aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›