We komen ook op plekken zonder postcode.

Aan haar lach kun je het niet zien. Aan haar handen wel: Juliet uit Mozambique is leprapatiënt. Met de financiële steun van de Postcode Loterij traint de Leprastichting jaarlijks tientallen artsen en vrijwilligers in Mozambique. Zij sporen patiënten tijdig op, geven voorlichting, opereren en helpen bij revalidatie. Daardoor is lepra nu beter onder controle, kunnen handicaps worden voorkomen en kan Juliet gewoon deelnemen aan de maatschappij.

Ondanks de politieke instabiliteit in Mozambique worden er mooie resultaten geboekt op het gebied van leprabestrijding. Vrijwilligers, vaak zelf leprapatiënten, spelen een belangrijke rol op het gebied van vroegtijdige signalering. Zij trekken er op de fiets op uit om nieuwe patiënten te identificeren en anderen te adviseren, tijdens en na de behandeling. De Leprastichting heeft ruim 50 lokale artsen en verplegers én een klein leger aan vrijwilligers getraind om lepra effectief te behandelen en voorlichting te geven.

Steun aan elkaar

Dankzij de vrijwilligers melden (ex-)patiënten zich ook steeds vaker aan bij één van de 65 zelfhulpgroepen van de Leprastichting. De leden adviseren elkaar over wondverzorging en persoonlijke hygiëne om verdere handicaps te voorkomen. Steeds meer groepen ontwikkelen ook sociaal-economische activiteiten. De leden sparen bijvoorbeeld samen voor koeien, geiten of kippen en bewerken een stukje land. Hierdoor worden ze financieel onafhankelijk, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt. U maakt steun aan de Leprastichting en 91 andere organisaties mogelijk.

Met elkaar maken we het verschil

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlands loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven niet alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al ruim 6,5 miljard euro aan goede doelen. De Leprastichting heeft sinds 1996 een bijdrage ontvangen van € 25,6 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil maken, ook in de komende jaren. Voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nlVoor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›