We komen ook op plekken zonder postcode.

Jan Kramer vist verantwoord. Hij en zijn collega’s houden rekening met de visstand en zorgen dat de bijvangst minimaal is. Hun vis mag het keurmerk dragen van de Marine Stewardship Council (MSC). Een organisatie die zorgt voor wereldwijde certificering van duurzaam gevangen vis. Met als doel overbevissing tegen te gaan, bedreigde vissoorten te beschermen en de oceanen gezond te houden. Dankzij het herkenbare blauwe MSC-keurmerk kan men in de winkel bewust kiezen voor duurzamere vis.

Toekenning MSC-keurmerk

MSC is in 1997 opgericht met als doel een oplossing te bieden voor het globale overbevissingsprobleem. MSC heeft samen met wetenschappers, visserij-experts en milieubeschermingsorganisaties een standaard voor duurzame visserij ontwikkeld. De visserijstandaard is de maatstaf voor de duurzaamheid van wildvangstvisserijen. Aan de hand van die visserijstandaard worden visserijbedrijven vrijwillig beoordeeld en gecertificeerd. Om het MSC-keurmerk te mogen voeren moet de visserij voldoen aan drie criteria:

  • Bescherming van visbestanden, zodat ook in de toekomst voldoende vis beschikbaar is.
  • Het effect op het leven in zee blijft tot een minimum beperkt en houdt rekening met andere vissoorten, zeezoogdieren en watervogels.
  • Er wordt een effectief management systeem gehanteerd.

Traceerbaarheid

Daarnaast heeft MSC een tweede standaard ontwikkeld voor de traceerbaarheid van vis in de hele visketen, van vangst tot winkel. Het MSC-keurmerk biedt dus zekerheid voor traceerbaarheid.
Beide MSC standaarden zijn gebaseerd op onafhankelijke beoordeling door geaccrediteerde certificeerders. De standaarden voldoen bovendien aan de strengste internationale criteria voor beste vispraktijk ter wereld. En ondersteunen de wereldwijde transformatie naar duurzame visvangst en vismarkten.

Samen het verschil maken

De Marine Stewardship Council ontving sinds 2011 een bijdrage van € 2 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij de MSC en 91 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim 6,5 miljard euro aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›