We komen ook op plekken zonder postcode

Op de Noordzee bijvoorbeeld. Hier werkt Natuur & Milieu aan meer windenergie voor Nederland met het project 'Zeekracht'. Het doel is om in 2023 maar liefst 3 miljoen huishoudens te voorzien van windstroom. Project Zeekracht wordt mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Natuur & Milieu zet zich al jaren in voor meer windenergie van zee. Aan de ene kant door politieke steun te verwerven met (media)acties en lobby, en aan de andere kant door samenwerking te zoeken met bedrijven uit de offshore windbranche. Samen met andere groene organisaties wordt gekeken naar windparken die goed zijn voor flora en fauna. Schone stroom van de zee is goed voor het klimaat, de economie én maakt Nederland minder afhankelijk van de energie van andere landen.

Alle huishoudens op duurzame energie

Natuur & Milieu was ook nauw betrokken bij het SER Energieakkoord. Hierin zijn belangrijke afspraken opgenomen over windenergie. Doel is om in 2023 zoveel windenergie te produceren dat alle Nederlandse huishoudens hierop kunnen draaien. Deelnemers van de Postcode Loterij; bedankt. U maakt de steun aan de Natuur & Milieu en 89 andere organisaties mogelijk.

Met elkaar maken we het verschil

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlands loterijeninitiatief uit tot de op een na grootste private donor in de wereld. In totaal schonken de Postcode Loterijen al meer dan 6 miljard euro aan goede doelen. Met elkaar kunnen we het verschil maken en dat willen we de komende jaren blijven doen.

Voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: Nationale Postcode Loterij

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›Over het project 'Zeekracht'