We komen ook op plekken zonder postcode.

Deze boeren in Zimbabwe wapenen zich tegen extreme weersomstandigheden en tegenvallende oogsten. Bij ‘Farmer Field Schools’, opgezet door Oxfam Novib en lokale partners, leren ze zelf zaden kweken. Zaden die beter bestand zijn tegen heftige klimaatschommelingen. De boeren hoeven geen dure zaden van grote bedrijven meer te kopen, die vaak minder opbrengen dan beloofd. Met Oxfam Novib worden ze baas over hun eigen zaaigoed. En dat geeft ze meer kans op betere oogsten.

Zaden zijn van iedereen

Zimbabwe zucht onder aanhoudende droogte. Oogsten mislukken. Dit komt onder andere doordat de (commerciële) zaden die de boeren kopen niet bestand zijn tegen de extreme weersomstandigheden. Voor de boeren, de lokale economie en de wereldwijde voedselvoorziening is het van cruciaal belang dat goede zaden ieders eigendom zijn. En niet alleen in handen zijn van grote bedrijven.

Kennis delen

In de ‘Farmer Field Schools’ testen de boeren welke gewassen een goede oogst opleveren. Ze delen hun kennis van de verschillende zaden en gewassen met elkaar. En elk jaar bewaren ze een deel van de beste zaden in zaadbanken. Deze zaden worden later gebruikt om akkers in te zaaien, bijvoorbeeld na een jaar waarin de oogsten minder goed zijn geweest.

Oxfam Novib ontving sinds 1990 een bijdrage van € 361,2 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Oxfam Novib en 94 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›