We komen ook op plekken zonder postcode.

In Aleppo, een door bombardementen getroffen stad in Syrië, kunnen schoolkinderen niet veilig buiten spelen. Naar school gaan is ook riskant, maar gelukkig zijn er plekken die wel veiligheid bieden. Zoals de Mustafa Qarman school. Dit is een van de scholen waar vredesorganisatie PAX samen met de Syrische organisatie Kesh Malek zorgt dat de kinderen niet alleen veilig zijn, maar dat ze ook goed onderwijs krijgen en elkaar respecteren.

De Mustafa Qarman school, een initiatief van burgerrechtenorganisatie Kesh Malek, neemt de kwaliteit van het onderwijs heel serieus. Oók in oorlogstijd. Zo hebben de jonge leerkrachten regelmatig contact met ouders om hen te informeren over de leerprestaties van hun kinderen. Ook aan maatschappelijke en sociale zaken wordt aandacht besteed, om de kinderen houvast te bieden in deze verwarrende en gevaarlijke tijd.

Vreedzaam protocol

Kesh Malek heeft in samenwerking met vredesorganisatie PAX een protocol opgesteld voor de school. Hierin wordt indoctrinatie, maar ook discriminatie op basis van ras, kaste, geslacht, religie, sociale klasse, ideologie en etniciteit verboden. Ook mogen de leraren hun leerlingen niet slaan. Kesh Malek heeft tot nu toe vijf scholen opgericht, maar streeft er naar vijftien in Aleppo en omstreken. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! U maakt steun aan PAX en 91 andere organisaties mogelijk.

Met elkaar maken we het verschil

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlands loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld. In totaal schonken de Postcode Loterijen al meer dan 6,5 miljard euro aan goede doelen. PAX heeft sinds 2011 een bijdrage ontvangen van € 2 miljoen. Met elkaar kunnen we het verschil maken en dat willen we de komende jaren blijven doen.

Voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›