We komen ook op plekken zonder postcode.

In Zuid-Afrika krijgen veel kinderen met hiv gelukkig de juiste medicijnen. Maar het valt niet mee om die goed en op tijd in te nemen. Daarom krijgen kinderen voorlichting van de Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation. Er zijn in Zuid-Afrika zo’n 300.000 kinderen met hiv, waarvan iets meer dan de helft wordt behandeld. Desmond Tutu wil met zijn foundation zorgen dat álle kinderen met hiv hun medicijnen krijgen en deze op de juiste manier gebruiken. Ook zij hebben recht op een zo gezond mogelijke toekomst!

Kwetsbare kinderen

Zonder medicijnen krijgen kinderen met hiv te maken met ernstige complicaties. Maar een seksueel overgedragen virus zoals hiv staat vaak op gespannen voet met het geloof. Daarom koppelt de Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation de kerken, die in Zuid-Afrika veel leden hebben, direct aan zorgverleners. Zo ontstaat draagvlak voor gerichte zorg. Waarbij kinderen met hiv - en hun ouders of verzorgers - niet langer gestigmatiseerd worden en zelf om een behandeling durven te vragen.

Giving Children a Chance for Life

Het nieuwste project, Giving Children a Chance for Life, richt zich met voorlichting op kinderen die wél hiv-medicatie krijgen maar toch ‘onderbehandeld’ zijn. Dat komt omdat het lastig is om de verschillende medicijnen in te nemen, precies op de juiste tijd, elke dag weer. Zeker voor jonge kinderen is dat moeilijk.

Samen het verschil maken

De Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation ontving sinds 2012 een bijdrage van € 3,5 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij de Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation en 94 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›