We komen ook op plekken zonder postcode.

Ook dassen krijgen weer de ruimte dankzij het ‘Deltaplan voor het landschap’. Een project van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) dat ons land mooier maakt. Samen met onze boeren herstelt VNC het eeuwenoude agrarische landschap dat op zo veel plekken is verdwenen. Langs akkers verschijnen weer houtwallen, hagen, bloeiende bermen en begroeide slootkanten. Talloze planten en dieren keren terug. En wij wandelen en fietsen door een land dat elke dag een beetje mooier wordt.

Levende geschiedenis

De prachtige cultuurlandschappen van ons land, met alle flora en fauna die daarbij hoort, zijn de afgelopen 100 jaar grotendeels verdwenen. VNC houdt onze cultuurgeschiedenis levend en streeft naar een mooi, gevarieerd agrarisch landschap. Met respect voor het verleden, maar ook voor de mensen die er nu wonen, werken en recreëren.

Met dank aan onze boeren

Boeren spelen een hoofdrol bij het landschapsherstel. Zij hebben rondom hun akkers en weilanden inmiddels is al honderden kilometers aan heggen, houtwallen, plas-dras-sloten, elzensingels en wilde bermen gecreëerd.

Het VNC heeft landschapsfondsen ingesteld, waaruit boeren voldoende betaald krijgen voor hun mooie werk.

Samen het verschil maken

VNC ontving sinds 2008 een bijdrage van € 7,4 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij VNC en 94 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al ruim € 7 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›