We komen ook op plekken zonder postcode.

Deze kanoetstrandlopers scharrelen hun kostje bij elkaar. Dankzij de grote hoeveelheden voedsel in de wadbodem kunnen ze op krachten komen om hun trektocht vanuit het zuiden van Afrika naar het hoge noorden voort te zetten. Door gas- en zoutwinning onder de Waddenzee tegen te gaan zorgt de Waddenvereniging ervoor dat de voedzame wadbodem bereikbaar blijft voor deze trekvogels. Zo waakt de Waddenvereniging over de unieke natuur van het werelderfgoed Waddenzee.

Elk najaar bezoeken tienduizenden kanoetstrandlopers het wad. Ze broeden op de toendra’s in Canada, Groenland en Siberië. De kanoeten vliegen duizenden kilometers, met slechts hun lichaamsvet als brandstof. Ze moeten bijtanken en uitrusten in het Waddengebied. Bij aankomst wegen de vogels nog maar de helft van de oorspronkelijke 200 gram. 

Voordat kanoeten de volgende krachtmeting aankunnen, moeten de kanoeten ‘opvetten’. Dat betekent eten en uitrusten. Om voldoende schelpen te vinden, moeten de kanoeten bij laag water hard werken. Extra hard, omdat hun favoriete voedsel - het dunne schelpje ‘nonnetje’ - grotendeels verdwenen is.

Het blijkt dat alleen het meest westelijke deel van de Waddenzee geschikt is als tankstation voor de kanoeten. Door tijdsverschillen in het getij hebben de vogels alleen hier voldoende de tijd om te eten. Het is eerst laag water onder Vlieland en dat schuift langzaam op richting Harlingen. De kanoeten volgen het lage water. In totaal hebben ze hierdoor per dag vier uur langer om te eten dan elders in de Waddenzee. Bij hoog water zoeken ze een veilige plek op het onbewoonde eiland Griend en de zandplaat Richel. Als de kanoeten met te weinig lichaamsvet vertrekken, eindigt de lange reis ergens halverwege met de dood.

Uitgerekend in dit voor kanoeten onmisbare stuk Waddenzee zijn er plannen gedurende twintig jaar aan zoutwinning gaan doen. Het maatschappelijke belang van de zoutwinning op deze plek en op deze schaal is niet duidelijk. Een bodemdaling in dit deel van de Waddenzee, heeft verstrekkende gevolgen voor de kanoeten. Tijdens de zoutwinning verdwijnen grote oppervlaktes wadplaat onder water. Op andere plekken neemt de droogvaltijd met ruim veertig procent af. 

Door gas- en zoutwinning onder de Waddenzee tegen te gaan zorgt de Waddenvereniging ervoor dat de voedzame wadbodem bereikbaar blijft voor deze trekvogels. Zo waakt de Waddenvereniging over de unieke natuur van het werelderfgoed Waddenzee.

De Waddenvereniging ontving sinds 1997 een totale bijdrage van € 18,8 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij Waddenvereniging en 94 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u groeide dit Nederlandse loterij-initiatief uit tot de grootste fondsenwerver ter wereld – er werd al € 7 miljard aan goede doelen geschonken.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›