We komen ook op plekken zonder postcode

In de Waddenzee bijvoorbeeld. Hier kunnen zeehonden nu beschermd leven, doordat de Waddenzee sinds 2009 op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Een verdienste van de Waddenvereniging en mede mogelijk gemaakt met de financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Deelnemers van de Postcode Loterij; bedankt. 

Het is alweer vijf jaar geleden dat het waddengebied internationale erkenning kreeg als Werelderfgoed, wat geldt als één van de belangrijkste prestaties van de Waddenvereniging. De werelderfgoedstatus beschermt het gebied sindsdien, en voor altijd tegen inpoldering.

Visstand

De Waddenvereniging helpt ook actief de natuur te herstellen op plekken waar zij door de mens verstoord is. Na de bouw van de Afsluitdijk bijvoorbeeld, nam de Waddenvereniging met behulp van de Postcode Loterij het initiatief tot de Vismigratierivier – een rivier dóór de Afsluitdijk, om vissen vrij te kunnen laten bewegen tussen zoet- en zout water. Dit komt niet alleen ten goede aan de visstand van de Waddenzee, maar ook die van het IJsselmeer en de wateren in het achterland.

Alert op nieuwe ontwikkelingen

Samengevat heeft de Waddenvereniging één doel: de kwaliteit van het waddengebied beschermen. De Nationale Postcode Loterij levert haar bijdrage om de Waddenvereniging te helpen dit doel te bereiken. Alle ontwikkelingen, van gaswinning tot bouwplannen, worden nauwlettend in de gaten gehouden. En mocht het nodig zijn, wordt actie ondernomen. Deelnemers van de Postcode Loterij; bedankt. U maakt de steun aan de Waddenvereniging en 89 andere organisaties mogelijk.

Met elkaar maken we het verschil

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlands loterijeninitiatief uit tot de op één na grootste private donor in de wereld. In totaal schonken de Postcode Loterijen al meer dan 6 miljard euro aan goede doelen. Met elkaar kunnen we het verschil maken en dat willen we de komende jaren blijven doen.

Voor een betere, duurzame en rechtvaardige wereld: Nationale Postcode Loterij

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Lees hier meer over We komen ook op plekken zonder postcode.›


Over de Waddenvereniging