Zichtbaarheid vergroten

De komende jaren wil Scouting Nederland haar inhoudelijke naamsbekendheid en de zichtbaarheid in de samenleving vergroten, door meer jonge mensen uit alle lagen van de bevolking aan zich te binden als vrijwilliger.

Scouting Nederland wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund

Omdat steeds meer kinderen Scouting weten te vinden als vrijetijdsbesteding groeien de wachtlijsten; er zijn niet altijd voldoende vrijwilligers om kinderen en jongeren het Scoutingprogramma aan te bieden. Mede dankzij de bijdrage van organisaties zoals de Postcode Loterij kan Scouting Nederland deze uitbreiding realiseren.