ARK

ARK gaat voor robuuste natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan en zo groene schatkamers creëren. Samen met het Wereld Natuur Fonds en Wild Wonders of Europe werkt ARK aan ‘Rewilding Europe’.