Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën, ongeacht hun afkomst, religie of politieke overtuiging. Eigen teams van artsen, verpleegkundigen en andere specialisten geven ter plaatse, samen met medewerkers uit de landen zelf, steun aan de bevolking.