De12Landschappen

Met ruim 100.000 hectare vol natuur en landschap behoren de 12 Landschappen tot de grootste natuurbeheerders van Nederland. Twaalf particuliere natuurbeschermings- organisaties, in elke provincie één. Ieder met een eigen karakter, maar allemaal met het doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed.