Defence for Children-ECPAT Nederland

Defence for Children komt samen met ECPAT op voor alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Defence for Children wil dat alle kinderrechten worden gerespecteerd. Daartoe verricht zij onderzoek, voert lobby en actie en geeft voorlichting, juridisch advies en bijstand.