European Climate Foundation

De European Climate Foundation wil een CO2-vrije, duurzame energievoorziening realiseren vóór het jaar 2050. De organisatie doet dat door financiële ondersteuning van initiatieven die leiden tot effectief nationaal en Europees beleid. Daarbij richt zij zich specifiek op de Europese politiek en het Europese bedrijfsleven.