Het Rode Kruis

Het Rode Kruis is een noodhulporganisatie en helpt wereldwijd slachtoffers van rampen en conflicten. Met miljoenen vrijwilligers is het Rode Kruis altijd als eerste ter plaatse om levens te redden en slachtoffers onderdak, voedsel, schoon drinkwater en medische hulp te bieden.