Leprastichting

Een wereld waarin het blijvend leed dat lepra veroorzaakt niet meer voorkomt, daar zet de Leprastichting zich voor in. Zij versterkt de lokale gezondheidsdiensten om te proberen patiënten tijdig op te sporen en te behandelen. Ook zet de stichting in steeds meer landen succesvolle zelfzorggroepen op.