Liliane Fonds

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden met medische en sociale revalidatie. Daartoe wordt met lokale contactpersonen begeleiding en rechtstreekse, kleinschalige hulp geboden, zodat kinderen hun capaciteiten kunnen benutten en mee kunnen doen. Het streven is dat ze ondanks hun handicap zo zelfstandig mogelijk worden.