Peace Parks Foundation

De Peace Parks Foundation richt zich op het creëren van grensoverschrijdende natuurparken in veelal betwiste grensgebieden in zuidelijk Afrika. Met een extra projectbijdrage van de loterij werkt de organisatie aan een migratiebuffer voor olifanten tussen Mozambique en Zuid-Afrika, de Futi Corridor.