Plan

Plan werkt in de directe leefomgeving van kinderen aan blijvende verbetering van hun levensomstandigheden. Plan doet dit met kindgerichte gemeenschapsprojecten die armoede aan de basis aanpakken. Plan gelooft in de kracht van kinderen en gelooft dat zij zelf heel goed weten wat zij nodig hebben.