Prins Claus Fonds

Cultuur is een basisbehoefte en motor van ontwikkeling. Vanuit deze gedachte beschermt en stimuleert het Prins Claus Fonds cultuur en vrijheid van expressie in landen in ontwikkeling.