Rewilding Europe

In 2011 is Rewilding Europe na een twee jaar durende voorbereidingsfase ontstaan uit een samenwerking van het Wereld Natuur Fonds, Wild Wonders of Europe, ARK Natuurontwikkeling en Conservation Capital. Met lokale natuurorganisaties verspreid over Europa ontwikkelt Rewilding Europe 10 gebieden van minimaal 100.000 hectare spectaculaire wilde natuur. Deze 10 gebieden dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie voor in Europa.