The Elders


The Elders is door Nelson Mandela opgericht en bestaat uit oud-staatshoofden en andere prominente personen zoals Desmond Tutu, KofiAnnan en Mary Robinson. De groep heeft als doel wereldproblemen onder de aandacht te brengen en te helpen bij het oplossen van conflicten.