University for Peace


De University for Peace is opgericht door de Verenigde Naties. In dit internationale instituut voor vredesvraagstukken gaan onderzoek en opleiding samen. Al meer dan 900 studenten uit de hele wereld zijn er afgestudeerd op het gebied van vredesvraagstukken en geweldloze conflicthantering.