Urgenda

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Dat doen zij aan de hand van een lange-termijnvisie, een concreet actieplan tot en met 2050 en icoonprojecten.