Voedselbanken Nederland

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de zelfredzaamheid te vergroten, werken de voedselbanken samen met lokale organisaties, die de mensen helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.