Wilde Ganzen

Wilde Ganzen ondersteunt particuliere initiatieven voor het opzetten van concrete projecten in ontwikkelingslanden. Voorwaarde daarbij is samenwerking met een lokale organisatie. Wilde Ganzen ondersteunt jaarlijks ongeveer vijfhonderd van deze initiatieven.