Women Inc.

WOMEN Inc. is in 2004 opgericht om de kansen voor vrouwen te vergroten vanuit het besef dat de emancipatie ver is gevorderd, maar dat er nog steeds een wereld te winnen is. WOMEN Inc. organiseert bijeenkomsten, festivals en acties waarin vrouwen, mannen, bedrijven, overheden en instanties zijn vertegenwoordigd om verandering te bewerkstelligen in het belang van vrouwen en van de hele samenleving.