Bijdrage Postcode Loterij maakt begroting ecoduct rond

De Nationale Postcode Loterij heeft gisteren tijdens het Goed Geld Gala in het museum Singer Laren € 950.000 beschikbaar gesteld aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Met deze bijdrage is de begroting voor een verbindend ecoduct tussen de Waterleidingduinen en Park Zuid-Kennemerland rond en kan gestart worden met de bouw van de brug.

Belangrijke schakelDoor het verbinden van de Waterleidingduinen en Park Zuid-Kennemerland ontstaat een natuurgebied van 8000 hectare. Het ecoduct is een belangrijke schakel voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Juist in de tijd dat de verbindingen in Ecologische Hoofdstructuur onder druk staan, helpt de Postcode Loterij graag om deze belangrijke verbinding te realiseren.

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt midden in de Randstad. Het gebied kenmerkt zich door duinen, binnenduinpolders en veenpolders en heeft bijzondere cultuurhistorische elementen zoals landgoederen en bunkers. De Waterleidingduinen zijn ontstaan in de 11e tot 18e eeuw en liggen op duizenden jaren oude strandwallen van het oude duinlandschap. In dit duingebied wordt regenwater op natuurlijke wijze gefilterd door het duinzand.

Naast de bijdrage van de Postcode Loterij financieren Europa, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en PWN (waterleiding-bedrijf Noord-Holland) dit ecoduct.

270 miljoen voor mens en natuur De Nationale Postcode Loterij keerde woensdag tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala dankzij haar deelnemers een recordbedrag van 270 miljoen euro uit aan 83 goede doelen. Daarmee doorbreekt de grootste goede doelenloterij van Nederland de magische grens van 3 miljard euro, die in het 21-jarig bestaan in totaal is uitgekeerd.