Goede Doelen Loterijen NV benoemt Laetitia Griffith als commissaris

Amsterdam, 29 januari 2014 - Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. heeft per 28 januari 2014 mr. Laetitia Griffith benoemd tot commissaris. Mevrouw Griffith is jurist en als Staatsraad werkzaam bij de Afdeling Advisering van de Raad van State. Eerder was zij lid van de Tweede Kamer voor de VVD.

Directievoorzitter Boudewijn Poelmann: “Mevrouw Griffith brengt een bijzondere combinatie van kennis en bestuurlijke ervaring met zich mee. Haar expertise is een waardevolle toevoeging aan de Raad van Commissarissen. Wij kijken uit naar haar bijdrage.”

Laetitia Griffith volgt commissaris Yasemin Tümer op, die na 8 jaar aan het einde van haar zittingstermijn is gekomen. Voor toetreding tot de Raad van Commissarissen zal mevrouw Griffith twee functies beëindigen: haar voorzitterschap van het Prinses Beatrix Spierfonds en het ambassadeurschap van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Beide organisaties ontvangen jaarlijks een donatie van de VriendenLoterij.

Overige leden Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC bestaat verder uit: de heer prof. dr. Cees Veerman (voorzitter), de heer mr. Rob van den Bergh, de heer Joop Feilzer, de heer drs. Pieter van Geel, mevrouw Yvonne van Oort en mevrouw drs. Ruth Kervezee.

Werkzaamheden Raad van Commissarissen
De RvC van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen is belast met het houden van toezicht op het (financieel) beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Holding en de drie goededoelenloterijen. De drie goededoelenloterijen bestaan uit de Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Een van de belangrijkste taken van de RvC is dat zij de definitieve toekenning bepaalt van de bijdragen aan de goededoelenorganisaties op basis van de opbrengst van deze loterijen. Ook houdt zij toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving.

Goede Doelen Loterijen

De Goede Doelen Loterijen hebben als missie het fondsenwerven voor goede doelen. De organisatie, die bestaat uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij, is een uniek voorbeeld van particulier initiatief met een breed draagvlak in de samenleving. De helft van ieder lot van deze loterijen gaat naar meer dan 200 goede doelen. Bij de Postcode Loterij zijn dit goededoelenorganisaties op het gebied van mens en natuur, de BankGiro Loterij steunt cultuur en het behoud van cultureel erfgoed in Nederland en de VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven (goede doelen, clubs, verenigingen) die zich richten op de gezondheid en het welzijn, ook via sport. Maandelijks spelen in Nederland 3,5 miljoen huishoudens mee met de Goede Doelen Loterijen. Novamedia/Postcode Loterijen is de op één na grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld.